Home
Home

 

Presentació
Currículum
Video
Metodologia
Filosofia de treball
Per a qui?
Per què?
Serveis
Contacte
Agraïments
El meu paper com a guia

La meva metodologia de treball està plantejada sota un enfoc humanista-transpersonal. Parteixo de la premisa de que la música que ens agrada i les cançons que triem estan carregades de significat i són una experiència subjectiva pròpia de cadascú.

D'altra banda, considero que la veu és un reflexe de nosaltres mateixos i de com estem tan a nivell físic, com mental i emocional. La veu no és un instrument aïllat del nostre cos i, per tant, el treball vocal va sempre unit a un procés d'aprenentatge que necessita exercitar l'autopercepció i l'autoconeixement.

En aquest procés, el meu paper és acompanyar o guiar a l'alumne o usuari a descobrir el seu instrument i ajudar-lo a aconseguir els seus objectius.

El Mètode

 • Primer pas: Plantejament d'objectius.

 • Quan arriba un alumne nou, el primer que li faig plantejar-se és què vol fer amb la seva veu. Encara que els objectius es puguin anar readaptant amb el temps, em cal saber quins són els motius que porten a l'alumne a voler endinsar-se en el cant.

 • Segon pas: Enfoc de treball

 • A partir de les inquietuds que presenta cada alumne plantejo un enfoc de treball adient a les seves necessitats:

  Enfoc tècnic
  - Donant èmfasi a la millora tècnica de l'instrument vocal o l'educació de la veu parlada o cantada, sense pretendre anar més enllà; treballant els elements corporals bàsics que condicionen la fonació i exercitant els mecanismes que intervenen en l'aparell fonador per a aconseguir una fonació sana.

  - Buscant la millora a nivell interpretatiu, donant sentit als personatges i a les històries que habiten i expliquen coses dins les cançons. I intentar amotllar la tècnica que anem adquirint al que ens demanda cada tema que treballem.

  Enfoc musicoterapèutic
  - Treballant per alliberar bloquejos (a nivell psíquic i/o corporal) que poden aparéixer en algun punt del procés d'aprenentatges artístics. Quan això succeeix, val la pena detectar aviat aquesta fase i deixar de posar l'objectiu en la millora tècnica per no perdre (o per a recuperar) el goig per cantar abans que sigui massa tard. I la manera, és oferint eines als alumnes per adentrant-se en un treball més profund d'autoconeixement i deixar emergir i abordar les inseguretats, pors, nusos, nervis, cansaments, etç. que poden frenar el procés d' aprenentatge.

  - Oferint un espai de lleure i desenvolupament personal.

  Les sessions de musicoteràpia i veu seran en definitiva un espai de desenvolupament de les pròpies capacitats expressives per obrir els canals de comunicació que ens ofereix la veu i restaurar o millorar el benestar de la persona. D'aquesta manera, els alumnes se senten reconfortats i això els fa sentir confiança en ells mateixos per treure el màxim rendiment de les seves capacitats.  Estructura de les sessions

  Segons l'enfoc de treball que es doni i els objectius plantejats, les sessions prendran un format determinat. Però seguiran habitualment la següent divisió:

 • BENVINGUDA: valoració verbal de l'estat de la persona i plantejament del treball.

 • CALDEJAMENT: part de la sessió dedicada al treball de cos; realitzant tècniques actives per a dinamitzar o bé tècniques passives de relaxació i autopercepció.

 • ACTIVITAT PRINCIPAL: és el nucli fort de la sessió. On es duen a terme les activitats relacionades directament amb la veu segons les necessitats de cada alumne:

 • - vocalitzacions,
  - treball de repertori,
  - treball tècnic i estilístic de cançons,
  - treball significatiu de cançons,
  - improvitzacions vocals...

 • TANCAMENT: per acabar les sessions, plantejo una reflexió sobre el que ha succeït i el plantejament de nous objectius concrets per al proper dia.

 • Durada del procés

  Aquest punt mai no es pot definir. Tant pot ser que l'alumne vingui a treballar un tema molt concret i amb poques sessions quedi resolt, com que l'alumne busqui un espai de goig personal i gaudeixi de les sessions durant anys. Així doncs, dependrà dels objectius que es plantegin abordar, de l'enfoc de treball, del ritme d'aprenentatge, de l'evolució de l'alumne, de la relació mestre-alumne, del grau de satisfacció d'espectatives, etc.

  Però el que em diu l'experiència és que el que se sent atrapat pel món de la veu, difícilment deixarà de gaudir, d'una manera o altra, de tot el que aquesta ens pot oferir.